Z. U. H. BAKS Beata Nowacka


ul. Wspólna 28 Szkocja

89-200 Szubin
Firma powstała na potrzeby miejscowego rynku usług dla ludności.

Specjalizujemy się w opróznianiu przydomowych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

Wykonujemy również czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na specjalne zlecenie, możemy również wykonać udrażnianie i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej.